Hvad er Enghusene?

Enghusene er et højt specialiseret §108 tilbud, for mennesker med udviklingshæmning og psykiatriske tillægs diagnoser.

Enghusene er boligen for beboerne over 18 år.  Enghusene kan rumme borgere med komplekse problemstillinger, som kræver ekstra nærhed og opmærksomhed. Tilbuddet henvender sig til borgere, der har brug for at specialtilrettet pædagogik. Hvor kompleksiteten stiller krav om skærmning en til en, eller to til en pædagogik, samt målrettet helhedsindsats.

Sidst opdateret den 09. juli 2022