Fælles faglige tilgang

Vi arbejder med borgerne på deres præmisser og valg. For derigennem understøtte borgernes medindflydelse og selvstændighed.

Enghusene arbejder ud fra principperne om afstemt pædagogik, som er funktionstilpasset og tilstandsspecifik på den enkelte beboer.

Med afsæt i overstående, sikre vi borgernes selvstændighed og medindflydelse på eget i liv. Det er Enghusenes målsætning at beboerne, støttes i at være den bedste udgave af sig selv.

Vi sikre at tilgangen rummer samarbejde på tværs med eksterne samarbejdspartnere, såsom psykiatri og andre specialfaggrupper. Så vi alle løfter i samlet flok og støtter op om beboernes hverdag.

I Enghusene er der en højere personalefordeling, hvor udgangspunkt er et personale til en borger og i særlige tilfælde er der to personaler til en borger. Derfor er den pædagogiske tilgang nøje afstemt og tilrettelagt efter den enkelte borger.

Personalet har ikke kun de nødvendige faglige kompetencer og erfaring, med afsæt i en personlighed, som udtrykker en naturlig ro og kendskab til konfliktnedtrappende arbejdsmetoder.

Enghusenes pædagogiske tilgang er ikke kun til for at skabe en gode forudsætninger for beboerne, men er med til at skabe sikkerhed for alle.

I Enghusene anvender vi bla. pædagogiske følgende metoder:

  • LA (Low Arousal)
  • LA2 (Low Arousal 2) 
  • KRAP
  • Neuropædagogik
  • ADL træning
  • Autismespektrumforstyrrelse pædagogik
Sidst opdateret den 25. februar 2022