Hverdagen i Enghusene

Hverdagen på Enghusene er tilrettelagt efter den enkelte beboers behov for støtte og struktur.

Hverdagen i Enghusene tager udgangspunkt, i beboernes behov og struktur.

Hverdagen og indsatsen er altid med udgangspunkt i beboernes funktionsniveau og selvstændighedsproces, som tilrettelægges og struktureres mellem personalet og beboeren. Dette visualiseres evt. analog tavle eller digital app for beboeren gennem ugeskema eller dagsskema. Dette er for at tage udgangspunkt i, hvor meget forudsigelighed beboeren har brug for. Dette gøres for at sikre medindflydelse og styrke selvstændigheden hos beboeren.

Enghusene er designet til at kunne rumme beboerens behov for skærmning, derfor er dagtilbuddet en integreret del, i forlængelse af beboerens bolig. 

Hvis beboerne har aktiviteter uden for Enghusene eks. arbejde, fritidsaktiviteter, besøg hos pårørende o.a. støtter personalet op om det.

Sidst opdateret den 25. februar 2022